معرفی نخستین رقم بالنگوی شهری اصلاح شده در کشور - مجله خبری کشاورزی

معرفی نخستین رقم بالنگوی شهری اصلاح شده در کشور

وی با بیان اینکه داشتن ۴۰ درصد روغن از دیگر ویژگی‌های رقم جدید است تصریح کرد: کشت بالنگوی شهری در تناوب با گندم عامل پایداری تولید در دیمزارها است.

به گزارش چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «خشنود علیزاده» افزود: این رقم با هدف تولید دانه‌های روغنی در شرایط دیم و جایگزین آن برای تناوب با گندم معرفی شده است.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: مقاومت به سرما، خشکی و کشت پاییزه از ویژگی‌های بالنگوی شهری معرفی شده است و عملکرد این رقم در مناطق سرد دیم کشور ۷۰۰ تا یک هزار کیلوگرم در هکتار است.

بالنگوی شهری گیاه دارویی با فیبر، روغن و پروتئین بالاست، این گیاه باارزش غذایی فراوان در بهبود بیماری‌های گوارشی و سرماخوردگی مؤثر است.منبع اخبار