معرفی نخستین رقم بالنگوی شهری اصلاح شده در کشورمعرفی نخستین رقم بالنگوی شهری اصلاح شده در کشور

به گزارش چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «خشنود علیزاده» افزود: این رقم با هدف تولید دانه‌های روغنی در شرایط دیم و جایگزین آن برای تناوب با گندم معرفی شده است.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: مقاومت به سرما، خشکی و کشت پاییزه از ویژگی‌های بالنگوی شهری معرفی شده است و عملکرد این رقم در مناطق سرد دیم کشور ۷۰۰ تا یک هزار کیلوگرم در هکتار است.

وی با بیان اینکه داشتن ۴۰ درصد روغن از دیگر ویژگی‌های رقم جدید است تصریح کرد: کشت بالنگوی شهری در تناوب با گندم عامل پایداری تولید در دیمزارها است.

بالنگوی شهری گیاه دارویی با فیبر، روغن و پروتئین بالاست، این گیاه باارزش غذایی فراوان در بهبود بیماری‌های گوارشی و سرماخوردگی مؤثر است.منبع اخبار