اخبار

معرفی ۶۱ دستاورد پژوهشی کشاورزی در دولت سیزدهم


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۶۱ دستاورد تحقیقاتی، پژوهشی در زمینه‌های مختلف تولید و در دولت سیزدهم معرفی شد.منبع اخبار