اخبار

مقابله با زنگ زرشک در هزار و ۳۵۰ هکتار از باغ‌های خراسان جنوبی


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: آفت “زنگ جارویی زرشک” هزار و ۳۵۰ هکتار از باغ‌های استان را درگیر کرده است که در مرحله اول برای مقابله با آن ۷۰۰ میلیون تومان سم خریداری و بین کشاورزان توزیع شد.منبع اخبار