اخبار

ممنوعیت فصلی واردات برنج برای حمایت از تولید داخل پابرجاست


تهران – مجله خبری کشاورزی – دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج گفت: ترخیص برنج وارداتی از ابتدای فصل برداشت تا پایان فصل برداشت (از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ماه) همچنان ممنوع است.

https://www.irna.ir/news/85170168/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA