اخبار

مهلت خرید تضمینی برگ سبز چای تا ۱۰ آبان تمدید شد

جهانساز با بیان این که ۵۸ هزار تن از برگ‌های سبز چای خریداری شده معادل ۵۴ درصد از مجموع برگ‌ها از نوع درجه یک و مابقی درجه دو هستند، تصریح کرد: تاکنون ۲۴ هزار تن چای خشک در کارخانه‌های شمال کشور استحصال شده است.منبع اخبار

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، « حبیب جهانساز» افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی که موجب دیررس شدن برگ سبز چای در باغات شده و به منظور حمایت از چایکاران برای برداشت باقی مانده محصول، با موافقت وزیر جهاد کشاورزی با درخواست سازمان چای کشور مقرر شد خرید تضمینی برگ سبز چای تا روز ۱۰ آبان سال ۱۴۰۱ تمدید شود.

رییس سازمان چای شمال کشور با بیان اینکه ۸۴ درصد مطالبات چایکاران تاکنون پرداخت شده است اظهار داشت: ارزش برگ‌های خریداری شده ۸۸۹ میلیارد تومان است که از این میزان ۷۴۶ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شده است.

وی اضافه کرد: چایکاران می‌توانند طی مدت تمدید شده برگ‌های سبز چای خود را به کارخانه‌های چای‌سازی تحویل دهند.