اخبار

مهلت وام گازکشی گلخانه‌های کرمان تا پایان امسال است

مهلت وام گازکشی گلخانه‌های کرمان تا پایان امسال است
کرمان – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به لزوم استفاده از گاز برای گلخانه‌های داخل محدوده سبز(دارای شبکه گاز)گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد فرصت استفاده از تسهیلات گازکشی برای کشاورزان فقط تا پایان امسال است که توصیه می‌کنیم از فرصت باقی‌مانده استفاده کنند.

https://www.irna.ir/news/85296083/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تائید رمز عبور.