اخبار

مهلت ویرایش خودروها در سامانه یکپارچه امروز تمام می‌شود

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402062314555/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

همه شرکت‌کنندگان در دو مرحله اول و دوم فروش یکپارچه خودروها که نوبت دریافت در سال آینده دریافت داشته‌اند (حتی مشتریان گروه صنعتی ایران‌خودرو که در مرحله دوم فروش، عرضه محصولی نداشته است) این امکان برایشان فراهم بود  تا بتوانند از این فرصت ویرایش استفاده کنند.

به گزارش ایسنا،  از روز دوشنبه (٢٠ شهریور) تا امروز پنجشنبه (۲۳ شهریور) سایت سامانه فروش یکپارچه خودروها برای ویرایش خودروی مشتریان هردو مرحله فروش یکپارچه موعد تحویل ١۴٠٣ داشته‌اند، فعال شده بود تا بتوانند با تغییر خودروی خود، امکان دریافت خودرو در سال جاری داشته باشند.

مهلت ویرایش خودروهای مشتریان هر دو مرحله سامانه یکپارچه که موعد تحویل در سال آینده داشتند و از روز دوشنبه آغاز شده بود، امروز به پایان می‌رسد؛ پس از اتمام این مهلت مشتریان باید به سایت خودروسازی که محصول آن را انتخاب کرده مراجعه و نسبت به واریز وجه خودرو اقدام کنند تا فرآیند ثبت‌نام نهایی شود.

برای این منظور متقاضیان بایستی با ورود به پروفایل کاربری خود، ابتدا گزینه لغو سفارش را از قسمت جزئیات سفارش انتخاب می‌کرده تا خودرو قبلی حذف شود. پس از لغو سفارش برای هر متقاضی از سبد محصولات اعلامی در سایت، امکان انتخاب محصول مهیا شده تا بتوانند خودروی جدید خود را انتخاب کنند.

پس از ارسال فهرست اولویت‌بندی شده به شرکت‌های خودروساز و اطلاع‌رسانی به متقاضیان، امکان تکمیل وجه به مدت پنج روز فراهم خواهد شد.

گفتنی است، مشتریانی که در این موعد مقرر خودروی نوبت‌دار خود را لغو کردند اما امکان انتخاب خودروی جایگری برایش فراهم نشد، نگران نباشند؛ چراکه در چنین شرایطی،  کماکان اولویت قبلی آن‌ها محفوظ خواهد ماند و در موعد مقرر خودرو را تحویل خواهند گرفت.  اما اگر متقاضی، خودروی جدید را انتخاب کرد اما در زمان مشخص شده توسط خودروساز وجه خودرو را به حساب خودروساز واریز وجه نکنند، از اولویت‌بندی حذف می‌شوند.

این امکان با توجه به اجرای تخصیص خودروها از محل ظرفیت‌های خالی موجود برخی شرکت‌های خودروساز و نظر به عدم استقبال و تکمیل نشدن ظرفیت‌های موجود، در راستای اجرای تصمیم کارگروه خودروی شورای رقابت و با هدف تسهیل شرایط برای متقاضیانی که در سامانه ثبت‌نام کرده و دارای پروفایل کاربری هستند، فراهم شد. این مهلت امروز (پنجشنبه) پس از چهار روز، به پایان می‌رسد و تاکنون نیز صحبتی مبنی بر تمدید آن شنیده نشده است؛ با پایان یافتن این مهلت تغییر خودروها، مشتری بایستی به سایت خودروساز مراجعه و نسبت به واریز وجه اقدام کرده تا فرآیند ثبت نام نهایی شود.

البته در صورت وجود متقاضی یک خودرو، بیش از ظرفیت موجود در فصول اعلام شده،  تخصیص به ترتیب اولویت‌های تعیین شده قبلی صورت خواهد گرفت.