اخبار

مهلت کشت قراردادی گندم آبی در خراسان رضوی پایان یافت


مشهد-مجله خبری کشاورزی- مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: فرآیند انعقاد قرارداد کشاورزان در سامانه کشت قراردادی گندم آبی با ثبت ۱۱ هزار و ۳۴ قرارداد در این استان به پایان رسید.منبع اخبار