اخبار

موسسه رازی از مراکز مهم تولید واکسن‌های دامی/ انتقال دانش فنی به دیگر کشورها


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید براینکه موسسه رازی از مراکز مهم تولید واکسن های دامی است گفت: انتقال دانش فنی ساخت واکسن به سایر کشورها را داریم.

https://www.irna.ir/news/85161027/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C