اخبار

موضوع تولید تلفن همراه تقلبی در حال بررسی است واحدها نیازی به داشتن نمایندگی رسمی ندارند

موضوع تولید تلفن همراه تقلبی در حال بررسی است واحدها نیازی به داشتن نمایندگی رسمی ندارند

معاون کل صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم، واحدها الزامی به داشتن نماینده رسمی ندارند، گفت: بررسی تولید گوشی های تلفن همراه تقلبی در کشور انجام شده است. به سازمان پشتیبانی و وزارت ارتباطات ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در حاشیه دهمین مراسم تجلیل از برترین یگان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر گزارش های مربوط به تولید گوشی های تلفن همراه تقلبی (دکمه ای) از یک شرکت معروف، گفت: . برند در کشور: این موضوع به سازمان پشتیبانی ارجاع شده است. البته طبق مصوبه دولت قبل، با توجه به شرایط ممنوعیت، الزام به نمایندگی رسمی واحدهای تولیدی لغو شد.

وی افزود: بنابراین اگر به هر دلیلی این واحد بتواند مجوزهای لازم را از وزارت ارتباطات و سازمان پشتیبانی مطابق با استانداردهای داخلی اخذ کند، نیازی به تهیه مدارک معتبر از سایر کشورها با در نظر گرفتن شرایط نیست. از ممنوعیت

مداوم

https://www.isna.ir/news/1402121409971/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86