اخبار

موفقیت محقق ایرانی در تولید سم دفع آفات کشاورزی از باکتری خاک زی


تهران- مجله خبری کشاورزی- یک پژوهشگر حوزه بیوتکنولوژی کشورمان با استفاده از یک باکتری خاک‌زی موفق به دستیابی به سم دفع آفات زیستی شده است؛ این باکتری که با تولید سم می‌تواند آفات گیاهان را از بین ببرد، به سلامت انسان و دام آسیب نمی زند.

https://www.irna.ir/news/85194634/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9