اخبار

میانگین جهانی اين کميت ۳۸۵۱ کیلوگرم در هکتار است مجله خبری کشاورزی

ضمن اینکه افزون بر ۹۶ درصد اراضی ملی استان نیز حدنگاری شده است. این استان تنها یک درصد از خاک ایران را به خود اختصاص داده اما سهم بزرگی در تولیدات کشاورزی ایران دارد. در این شرایط، فیل،بدون آسیب زدن به زمین کشاورزی آزادانه زندگی میکند. وی با اشاره به تولید کلزا در خوزستان افزود: استان خوزستان امسال برای دومین سال متوالی با تولید ۷۹ هزار تن کلزا مقام نخست تولید این محصول را در کشور به دست آورد. یعنی اول یک محصول را تولید می کنیم و بعد برای آن به دنبال مشتری میگردیم؛ در حالی که در دنیا اینگونه نیست.

مبارزه با بیمارهای گیاهی از ۴۶۰ هزار هکتار به نزدیک ۲ میلیون هکتار و مبارزه با علف های هرز نیز در بیش از ۵ میلیون هکتار انجام شده در صورتی که در سال ۱۳۵۶ فقط در سطح ۲۶۰ هزار هکتار به اجرا درآمده بود. تاکنون حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی استان تحت کشت پسته است که هرسال نیز این میزان افزایش مییابد. شهرستان تاکستان بزرگترین تولیدکننده انگور استان است گرچه کشت انگور در سایر مناطق نیز دیده میشود. با توجه به اینکه برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در سالهای اخیر از دشت قزوین افزایش یافته و کاشت گوجهفرنگی بهعنوان یک محصول با نیاز آبی بالا سبب حفر چاههای متعدد غیرمجاز شده است، دشت قزوین بهعنوان مناطق پرتنش آبی معرفی شده است بنابراین تغییر کاربری اراضی به گلخانه شدت بیشتری یافته و رقم گلخانههای تأسیس شده رو به افزایش است. کشت گوجهفرنگی در این استان به فراخور فصل بهصورت زیر نایلونی و یا در فضای باز انجام میشود و محصول به دست آمده به مصرف صنایع رب و سس سازی و یا تازهخوری میرسد. با توجه به اینکه از نظر اقلیمی این استان محدودیتی در کشت این گیاهان مهم ندارد به نظر میرسد سیاستگذاریهای کلان به نحوی اجرا نشده تا کشاورزان تشویق به کشت این محصولات شوند.

شهرستان آبیک و بوئینزهرا سرآمد شهرستانهای این استان در کشت این محصول هستند. از طرفی در مناطق نیمه بیابانی و بیابانی استان بهخصوص در نواحی مرکزی شهرستان بوئینزهرا که دارای زمینهای لبشور است، کشت پسته رواج دارد. گرچه اقلیم مناطق استان قزوین بهخصوص در الموت و بوئینزهرا کاملاً مساعد کشت گیاهان داروئی است اما توجه چندانی به این کشتها نشده و گیاهان داروئی میتوانند بهعنوان یک پتانسیل خوب برای توسعه کشاورزی در این منطقه پرتنش آبی نقش ایفا کنند. مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمتها، کشت قراردادی برنج است تا دست واسطهها کوتاه و از کشاورزان حمایت شود. معمولا گوجهفرنگی رسیده به مدت دو هفته و گوجهفرنگی تا حدودی رسیده دو تا چهار هفته قابل نگهداری میباشد. درک عمیق رابطه بین این عوامل، کلیدِ یافتن شیوههای صحیح و برنامههای کافی برای مقابله با تهدیدهای امنیت غذایی، میباشد. برای کشت صحیح، زمین باید آمایش شود. وی معتقد است ما در ایران باید از این نیاز امارات استفاده کنیم و صادرات خود به این کشور را افزایش دهیم، اضافه میکند: امارات بهترین محصولات را از کشورهای اروپایی وارد میکند و خودش بر تولید محصولاتی تمرکز میکند که مصرف آب کمتری دارند.

طبیعی است که ما فناوری این کشورها را در تولید و عرضه سم بهدلیل تنگناهای مناسبات تجاری و جابهجایی پول پذیرفتهایم. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره بر اهمیت عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی در کشور اظهار کرد: در راستای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی ، سازمان مرکزی تعاونی روستایی نسبت به راهاندازی روستابازارها در سراسر کشور و هوشمندسازی نظام توزیع اقدام کند. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی می گوید: قطعی برق بخش کشاورزی همانند گذشته منجر به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولید می شود. قطع برق ریشه ۳۰ درصد محصولات کشاورزی را خشکاند! کشاورزی هوشمند شامل تلفیق فن آوری های پیشرفته در روش های کشاورزی موجود است که با هدف افزایش کیفیت تولید و کارایی محصولات کشاورزی انجام می شود. آبیاری قطره ای و آبپاش ها نیز می توانند آب را در تمام مناطق موجود در این زمینه تأمین کنند. از بین کلیه اراضی موجود در استان قزوین ۴۵۳۰۰۰ هکتار تحت عنوان اراضی کشاورزی و باغات به ثبت رسیده است که زیر کشت محصولات زراعی، باغی و گلخانهای است. میزان تولید محصولات زراعی شاهرود سالانه ۲۳۰ هزار تن و محصولات باغی ۱۵۵ هزار تن است که ۵۰ درصد از تولید باغی استان سمنان است. وزیر جهاد کشاورزی از کشت قراردادی در ۲ میلیون هکتار از گندم زارها در سال زراعی آینده خبر داد.

کشاورزی دقیق (کشاورزی برمبنای اطلاعات ماهوارهای یا سامانه مدیریت مزرعه)، در واقع نوعی از کشاورزی مبتنی بر مشاهده، اندازهگیری و پاسخ مناسب به تغییرات درون هر مزرعه و محصولات آن است. به گزارش خبرگزاری موج، در ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء (Iotex2021) با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قرارداد پیاده سازی و بهره برداری از سامانه یکپارچه کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا نیز در روز اول نمایشگاه منعقد شد. در شرایط کنونی که اقتصاد مبتنی بر نفت با مشکلات عدیده ای چون تحریم ها روبروست، بی شک صادرات محصولات کشاورزی راهگشای مشکلات اقتصادی خواهد بود. پس از ورود مستقیم به سایت، بر روی گزینه «همراه بانک» در بالای سایت کلیک کنید. این دشت در برخی مناطق بهویژه مناطق مرکزی خود دارای میانگین دمای بالاتر و درجه رطوبت پایینتری است و هر چه به سمت شمال و جنوب این استان پیش میرویم دما دچار کاهش میشود. همچنین در روستاهای استان، مناطق محدوده شهرها و شهرکهای کشاورزی، صدور مجوز از ۱۰ تا ۲۲۹مترمربع برای متقاضیان با هدف ایجاد مجموعههای گلخانهای آغاز شدهاست.

مردم نواحی کوهستانی معتدل که در بخش شمالی استان ساکن هستند مانند بخشهای فیروزکوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران، طالقان و بخشهایی از شمال ساوجبلاغ، به علت ناهمواریهای شدید سطح زمین، وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد بیشتر به فعالیتهای باغ داری و دام داری میپردازند و باغهای سیب، گوجه سبز، گیلاس، زرد آلو و هلو از مهمترین فرآوردههای این ناحیه به شمار میرود. با وجود اقلیم بیابانی، حدود یک سوم خاک ایران برای زراعت مناسب است؛ یعنی 51 میلیون هکتار. کشاورزی مدرن در دنیای کنونی به یک وسیله برای تولید بیشتر و با کیفیت تبدیل شده است. به همین دلایل بر استفاده از فناوری برای توسعه مزارع هوشمند تاکید میشود.

طبق گزارش ایسنا، عباس عسگرزاده، معاون وزیر جهاد کشاورزی روز سهشنبه 30 فروردین در نامهای به رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع است. در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تأسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه به خصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران گسترش بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه، عالی و دانشکدههای کشاورزی مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال و غیره به وضع کنونی درآمد. با این وجود مجتبی توانگر در صفحه توییتر خود نوشت: «با پیگیری مجلس، وزارت جهاد کشاورزی متوجه شد که بخشنامه ممنوعیت صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز، خلاف قانون است و باید لغو شود. ایران با سطح زیر کشت 244 هزار هکتاری خرما در دنیا مقام اول و از نظر تولید نیز با یک میلیون تن در رتبه دوم قرار دارد و سالانه 100 هزار تن از این محصول به خارج از کشور صادر می شود. جهانساز گفت: امیدواریم امسال هم بالغ بر ۱۴۰ هزار تن برگ سبز چای با کیفیت توسط چایکاران و کارخانجات تولید کنیم.

رئیس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۱۴هزار و ۶۳۵ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است. بلالها گل آذین ماده هستند که با چندین لایه برگ محکم پوشانده شدهاند بهطوریکه تا زمان ظهور رشتههای زردکمرنگی که از انتهای بلال بیرون میزند، به آسانی خودشان را نشان نمیدهند. اقلیم استان همانطور که اشاره شد طیفی از مناطق کوهستانی تا بیابانی را شامل میشود بنابراین دور از انتظار نیست تا توقع کاشت انواع محصولات باغی در استان وجود داشته باشد. کمی بارش باران و برف، نزدیکی به کویرها و بیابانها، کمبود آب مورد نیاز کشاورزی و تبدیل زمینهای کشاورزی به مناطق مسکونی و تولیدی – صنعتی از مهمترین دلایل رکود کشاورزی در استان است. تجمع کانونهای عمده اقتصادی در این استان و موقعیت سیاسی – اداری و از همه مهم تر پایتخت بودن آن باعث شده است بخش عمده امکانات صنعتی و خدماتی در محدوده آن متمرکز شود.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند و در بحث قنوات و سایر پروژههای آب و خاک نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 15 اردیبهشت 1400 به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، درخصوص مصوبه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی 1400- 1399 تصمیم گیری کرد. ذرت دومین تولید زراعی این استان به شمار میرود. ۲۵۰۰۰ هکتار از اراضی استان نیز دارای کشت یونجه است که به نسبت سایر محصولات فرصت بیشتری برای عرضاندام نشان میدهد.

باید در نظر داشت با وجود اینکه چین از نظر میزان تولید محصولات کشاورزی در دنیا جایگاه دوم را دارد، ولی تولید در این کشور تقریبا نصف امریکا است در حالیکه جمعیت چین بیش از 4 برابر امریکا سایت agriculture-na است. در فاصله چند ساعت روحالله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران گفت که به دلیل مباحث کارشناسی و فنی و تغییر نظر وزارت جهاد کشاورزی، این ممنوعیت به گمرکهای اجرایی ابلاغ نشد. 1385)، “بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی خرما، سیب درختی و مرکبات “، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. محصولات عمده این ناحیه را گندم، جو، یونجه، ذرت، گوجه فرنگی، خیار، سبزیها، سیب زمینی، گیاهان علوفهای، انگور، چغندر قند و پنبه تشکیل میدهد. در شمال غرب این استان نیز دریاچه سد منجیل واقع شده که اقلیم تقریباً مرطوبی را در آن ناحیه ایجاد نموده است. در کنار اقلیم مناسب وجود کارخانههای متعدد شرابسازی قبل از انقلاب در این استان سبب شده بود که قزوین قطب تولید انگور در منطقه خاورمیانه باشد. در بخشهای شمالی این استان و بهخصوص در مرز استانهای گیلان و مازندران اندکی برنجکاری نیز مشاهده میگردد.

از صبحی که آستین ها را برای تحقق داشتن درآمد سرشار .حلال. هنگامی که سنسورها تغییراتی را حس نمایند، پس از ارزیابی، اقدامات اصلاحی و اطلاعرسانی برای حفظ شرایط مطلوب رشد گیاهان انجام میشود. گرچه سبزیها معمولاً عایدی خوبی برای کشاورزان دارند ولی چون کشاورزان غالباً این محصول را در زمینهای کوچکتر کشت میکنند، آمار دقیقی از این سطح زیر کشت این محصول در استان در دسترس نیست. دانههای روغنی نظیر کلزا و سویا سهم بسیار اندکی در زراعت استان دارند و تنها حدود ۴۰۰۰ هکتار از اراضی تحت کشت این محصول است. 1385)، بررسی بازار صادراتی سیب ایران با تأکید بر اصل مزیت نسبی صادرات، فصلنامه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره73. به گزارش خبرنگار ایانا، شاهپور علائی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران با اعلام این مطلب، اظهار کرد: ظرف مدت ۱۰ روز این سامانه طراحی شده و در یک تا دو روز آینده با راه اندازی آن تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید اطلاعات محصول صادراتی و مشخصات فنی آن را اعلام کنند.

بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک صادرات، چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. بر اساس این طرح مقرر گشت تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه پدید آید و زمین های کشاورزی بین اهالی 18000 روستایی تقسیم شوند. به ویژه آزادسازی تجارت با رشد هرچه بیشتر بخش کشاورزی همراه بودهاست. توسعه این صنایع بیشتر در امتداد راههای ورودی به تهران به ویژه در مسیر تهران – کرج، تهران – دماوند، تهران – ساوه و تهران – قم متمرکز شده اند.

اگر چه فعالیت برای پرورش دام زنده هنوز هم رواج دارد، مشکلات و چالش های زیادی در این بازار وجود دارد. پیشبرد سریع این مفهوم پس از طرح آن نشان از تقاضای فزاینده و اشکار برای یک چارچوب مشخص به منظور راهنمایی سیاستها و مداخلات فنی در کشاورزی است که اثر تغییرات اقلیمی، چالش دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار و نقش حیاتی کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی را تلفیق میکند. استان قزوین منطقهای استثنائی با اقلیمی غنی برای کاشت و پرورش انواع گیاهان زراعی و باغی است. طبق آماری که در انتهای سال 99 اعلام شد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی این استان در بخش های مختلف 77572 میلیارد ریال بوده که 26549 میلیارد ریال مربوط به محصولات زراعی و الباقی مربوط به محصولات باقی بوده است. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از ارائه بسته حمایتی برای کشاورزان سویاکار خبر داد. در نتیجه، در سال بعد منحنی عرضه در سمت راست میزان معمول خود خواهد بود (میزان Q2 برای عرضه در نمودار) و این بار قیمتها پایین آمده (میزان P2 برای تقاضا در نمودار) و انتظارات با قیمتهای کم شکل میگیرد که مجدداً، کاهش عرضه و نوسان دورهای قیمت در دورههای بعدی را به دنبال خواهد داشت.

این عامل سبب شده است تا این استان بهعنوان یکی از تأمینکنندگان علوفه صنعتی بهخصوص ذرت علوفهای شناخته شود. پسته بهعنوان یک محصول خاص تنها در مناطق خاصی از ایران امکان بهرهبرداری دارد که استان قزوین یکی از این مناطق است. این محصول در غالب مناطق بهصورت کاملاً مکانیزه کاشت و برداشت شده و به مصرف داخلی استان رسیده و یا به سایر استانها ارسال میگردد. سال 98، برای تامین داخلی 29.9 میلیون اصله نهال اصلاح شده هدفگذاری شده است. گرچه در سالیان اخیر این منطقه با تنش آبی مواجه بوده اما با انجام مدیریتهای مناسب بر منابع آبی میتوان بهراحتی برنامه منسجمی برای تولید محصولات مختلف در این استان داشت.

بینش های کاربردی داده ها راههای ساده تری برای پیش بینی دقیق بازده ارائه می دهد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری پاتروشف وزیر کشاورزی روسیه در گفتگو با خبرنگاران پیش بینی کرد که درآمد مسکو از صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری میلادی (2022) به حدود 40 میلیارد دلار برسد. بسته بندی محصولات، از دیگر مشکلات پیش روی صادرات محصولات گلخانهای کشاورزان یزدی است. میزان تقاضای مشتریان در حال حاضر به طور دقیق مشخص نیست اما چیزی که انتظار میرود این است که تقاضا برای این محصولات بدلیل بسته شدن رستورانها و هتلها کاهش خواهد یافت. رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ارتقای کیفیت را راهکاری برای حضور محصولات کشاورزی در بازار بینالمللی عنوان کرد. سبزیها به میزان کمتر در استان مورد اقبال بودند که البته این موضوع در سایر استانهای ایران نیز جاری است. همچنین منابع آبی زیرزمینی مناسبی نیز در این دشت فراهم گردیده است. کشاورزی عامل تولید ۶۵٪ نیتروز اکسید مربوط به انسان (که پتانسیل گرمایش جهانی آن ۲۹۶ برابر CO2 است) و ۳۷٪ کل متان تولید شده توسط انسان (که پتانسیل گرمایش جهانی آن ۲۳ برابر CO2 است) میباشد و همچنین عامل ۶۴٪ انتشار آمونیاک است.