میزان کشت قراردادی استان اردبیل به بیش از ۳۲ هزار هکتار رسید


اردبیل- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از پایان مهلت ثبت کشت قراردادی در این استان خبر داد و گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی آبی این استان در سامانه هوشمند کشت قراردادی به ثبت رسید.منبع اخبار