میزان کشت قراردادی در استان اردبیل به ۲۰ هزار هکتار رسیدمیزان کشت قراردادی در استان اردبیل به ۲۰ هزار هکتار رسید
اردبیل-مجله خبری کشاورزی-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون کشت قراردادی ۲۰ هزار هکتار از اراضی آبی این استان در سامانه کشت قراردادی به ثبت رسیده است.منبع اخبار