اخبار

نایب رئیس مجلس: سفره مردم را معطل حمایت از تولید نمی‌کنیم


تهران – مجله خبری کشاورزی – نایب رئیس مجلس گفت: نمی توانیم به بهانه اینکه قرار است چند سال دیگر در تولید محصولی خودکفا شویم، سفره مردم را معطل نگه داریم.

https://www.irna.ir/news/85151641/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85