اخبار

نایلون کشاورزی چیست؟ آشنایی با ویژگی ها +انواع نایلون کشاورزی رول پلیمر

در این خاکها ذرات بسیار کوچکتر از نوع خاکهای شنی و از سنگ و سایر ذرات معدنی ساخته شده است. این کیفیت صاف و ریز خاک است که آب را بهتر از شن نگه می دارد. سیلت به راحتی توسط جریان های متحرک منتقل می شود و عمدتا در نزدیکی رودخانه، دریاچه و سایر اجسام آب یافت می شود. بنابراین، از خواص خاک سیلیت در کارهای کشاورزی برای بهبود حاصلخیزی خاک نیز استفاده می شود.

ضرورت آبیاری صحیح زمین های کشاورزی:

بنابراین، سیستم های آبیاری به بیان ساده، روشی است که کشاورزان از آن برای انتقال آب از منبع به مزارع زیر کشت خود استفاده می کنند. بر اساس این سیستم، زمین کشاورزی با پاک سازی مناطق جنگلی و استفاده از تکنیک برش و سوزش به دست می آید. زمین پس ازآن برای چند سال کشت می شود، تا زمانی که باروری زمین کاهش نیافته و یا زمین توسط علف های هرز و سایر گیاهان بومی پر نشده باشد.

با توجه به اهمیت دستيابي به اهداف کشاورزی پایدار، در جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی با بیشترین و مؤثرترین اثر و دستیابی به کارایی بیشتر، استفاده از منابع از طریق مدیریت صحیح، بررسی تاثیر روش‌هایی که ذکر شد و میزان و نحوه اثر کوددهی، ضروری است. نیتروژن به دلیل پائین بودن میزان مواد آلی در خاک‌هاي مناطق خشک و نیمه خشک، به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین agriculture-na عناصر در تغذیه‌ی گیاهی به شمار می‌رود. هنگامی که گیاهان تحت تنش شوري قرار می‌گیرند، جذب نیتروژن بیش از سایر عناصر غذائی کاهش می‌یابد. شوري زیاد مانع از رشد و فعالیت میکروبی خاک‌ها می‌گردد و بدین ترتیب به‌طور غیرمستقیم بر تبدیل و قابلیت استفاده‌ی نیتروژن اثر سوء می‌گذارد. برای اصلاح این نوع خاکها میتوان از خاک رس , کود آلی و خاک برگ استفاده نمود.

کودهای کشاورزی پایه نیترات متداول ترین کودهای مستقیم در اروپا هستند. حفظ محیط زیست و جنبه‌های اقتصادی به‌عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب هریک ازنظام‌های نام‌برده محسوب می‌شوند، البته باید توجه داشت که مدیریت صحیح می‌تواند سهم به‌سزایی دراین‌باره داشته باشد، در ادامه سه نظام پیش‌گفته توضیح داده می‌شود. توجه داشته باشید استفاده بیش از حد از کود اوره، سبب فرسایش خاک می شود و شیوه استفاده از آن باید تحت نظر یک کارشناس کشاورزی باشد. تأثیر کودهای شیمیایی این است که در دوزهای بالاتر سمی هستند. کودهای بیولوژیکی نیتروژن را به طور مداوم در کل دوره رشد محصول در مزرعه تحت شرایط مطلوب تأمین می کنند.

عباسی خبر داد:خودکفایی 95 درصدی کشور در تولید ماشین آلات کشاورزی

سپس آنها را سرند می کنند، و بصورت خاک نرم قهوه ای در می آورند، و با سایر خاکها مخلوط میکنند، و مورد استفاده قرار میگیرد. به طور کلی خاک محل استقرار و منبع تامین آب و مواد غذایی برای گیاهان است. علاوه بر آن قسمتی از اکسیژن لازم برای گیاه به وسیله خلل و فرج خاک به گیاه می رسد.