اخبار

نبود زمین برای توسعه یا ایجاد شهرک‌های جدید چالش شرکت شهرک‌های خوزستان

وی افزود: اصلی‌ترین دغدغه و چالش پیش روی این شرکت نبود زمین برای توسعه یا ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید به ویژه در شهرک‌های صنعتی تقاضا محور است که باید برای حل این مساله اقدامات جدی انجام شود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402050301560/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت و شرایط سرمایه‌گذارای در خوزستان و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی متقاضی محور زمینه ساز رشد تولید و ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه اقتصادی خواهد شد.

ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: چالش اصلی شرکت شهرک‌های خوزستان نبود زمین برای توسعه یا ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید به ویژه در شهرک‌های صنعتی تقاضا محور است.

وی افزود: توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید می‌تواند کمک زیادی به جذب سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی استان کند.

مهدی پور عنوان کرد: با مصوبه‌هایی که برای ایجاد ۷ شهرک صنعتی و توسعه دیگر شهرک‌ها در سال جاری اخذ شده امیدواریم اقداماتی انجام شود تا در کمترین زمان ممکن شرایط برای واگذاری زمین در شهرک‌های تقاضا محور فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: شرکت شهرک‌ها در برخی از شهرها با بیشترین متقاضی برای سرمایه‌گذاری مواجه است اما به دلیل اینکه طی سالیان گذشته شهرک‌ها گسترش و توسعه نیافته‌اند و یا شهرک جدیدی احداث نشده است امکان تامین زمین و واگذاری به این سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

علی مهدی پور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در برخی شهرک‌های صنعتی شهرهای استان سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و ایجاد کارگاه تولیدی و صنعتی هستند اما زمین کافی برای واگذاری به این سرمایه‌گذاران وجود ندارد.