اخبار

نتایج انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بررسی شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- جمعی از کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواهان شفاف سازی و بررسی مجدد نتایج انتخابات نظام مهندسی کشاورزی شدند.

https://www.irna.ir/news/85156358/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86