اخبار

نحوه آزمون خاک در آزمایشگاه خاک کشاورزی تهران و کرج آموزش مجازی نگهداری گل و گیاه جوانه بان | agriculture-na

شبیه به خاک جنگلی میباشد که در اثر تجزیه کامل آثار و بقایای گیاهان مختلف مانده در سطح جنگل یا در زیر خاک تولید میشود. به خاکی گفته میشود که از بقایای مختلف گیاهان (نه فقط برگ) حاصل میشود. کمپوست ها انواع گوناگونی دارند که از منابع گوناگونی درست میشوند. مانند کمپوست زباله های شهری، کمپوست های حیوانی، کمپوست های گیاهی و غیره. هوا همراه با آب در حفره های خاک‌ ها وجود دارد که البته این هوا از ضروریات رشد و نمو گیاهان و ادامه حیات حیوانات می‌باشد. مقدار اکسیژنی که در هوای موجود در خاک وجود دارد از دی اکسید کربن کمتر است.

  • به همین دلیل آبیاری زمین های کشاورزی باید متعادل انجام گیرد و از آبیاری بیش از حد اجتناب کرد مگر اینکه هدف آبشویی و شستشوی نمک‌های اضافی خاک باشد.
  • جزو عناصری هستند که در خاک تولید نمی شوند باید از طریق کود دهی این مواد را به خاک رسانید.
  • پیت موس ماده ارگانیک برای جوانه زنی گیاهان است و دارای چندین ماده اختصاصی قارچکش است که از مرگ گیاهچه جلوگیری می کند.
  • آهک فعال، معرف بخشی از آهک خاک است که در بخش رس خاک قرار دارد و سطح ویژه بالایی داشته و بسیار واکنش پذیر است.

این نوع خاک بهتر از خاک ماسه ای و شنی آب را نگه می دارد. معمولا از این نوع خاک برای بهبود شرایط فیزیکی خاک های دیگر استفاده می شود. عدم پیوستگی هوای خاک ، زیرا هوای خاک در خلل و فرج خاک جا دارد. جانداران ريز و درشتى که در خاک زندگى مى کنند ( کرم ها، موريانه ها ، حشرات ، جلبک ها ، قارچ ها مجله خبری کشاورزی ، باکتری ها و غيره ) همگى در اثر فعاليت خود باعث به وجود آمدن مواد آلى در خاک مى شوند. بخش زیادی از تغییراتی که در خاک صورت می گیرد توسط موجودات زنده و میکروارگانیسم های خاک انجام می شود. به عنوان مثال باکترى ها و قارچ ها باعث پوسيدگى بقايای گياهان در خاک شده و موجب تشکیل هوموس می شوند.

http://3darchitecture.ir

PH کمتراز 4، خیلی اسیدی و برای کشت بیشتر ارقام مرکبات نامناسب است. را دو برابر می کند در نتیجه، اندازه درختان به طور معنی داری افزایش می یابد. استفاده از هورمون ریشه زا زاک تکثیر برخی از گیاهانی را که قلمه زدنشان به سختی میباشد، خیلی آسانتر میکند. چاله کن ( گود کن ) وسیله ای میباشد که چاله کن با چرخش قطعه ای به اسم مته، خاک را بهم می زند و با عمق و قطر زمین …

استفاده از خدمات مشاوره باغبانی برای تفسیر نتیجه آزمایش خاک

اما بخش عمده خاکهای شرق کتالم، تنکابن، خرم آباد، عباس آباد، علمده، نور، ایزده، جنوب نکا، رستم کلا، بهشهر، علمدار محله و گلوگاه بین 5 تا 10 درصد کربنات کلسیم کل دارند. برای توصیف مقدار آهک خاکها، مقدار معادل کربنات کلسیم کل را گزارش می کنند که مقدار آن از خیلی کم تا بیشتر از 50 درصد در خاک های آهکی متفاوت است. نرم و پودری بوده تخلخل و ظرفیت هوای آن نسبتا کم می باشد.

کنترل کردن خاک مناسب برای کشاورزی و رشد گیاهان

خاک شنی در بهار سریع گرم می شود و تمایل به نگهداری مواد مغذی کمتری دارد زیرا این مواد غالباً شسته می شوند. به فضاهاي خالي بين ذرات جامد خاك، منافذ يا خلل و فرج مي گويند. خلل و فرج هوا و آب موردنياز ريش هي گياهان را در خود جاي م يدهند. کودهای حیوانی و کمپوست های مصرفی در خاک های کشاورزی باید حداقل ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی زیر را داشته باشند و کمپوست هایی که این ویژگی ها را نداشته باشند برای مصرف در فصل رشد توصیه نمی شوند.

بذر چمن هلندی