اخبار

نحوه کشت برنج Asparagus, Vegetables, Growing

بعد از آنکه بذرها جوانه زدند باید برای تهیه نشای برنج به زمین اصلی منتقل شوند. برای این منظور یک قسمت از زمین اصلی را آماده می­ کنند که به آن خزانه (توم بیجار در شمال) می­ گویند. آماده سازی توم بیجار به این صورت است که یک قسمت از مزرعه را حصار بندی کرده و آن را شخم می زنند و روی آن کودهای مورد نیاز مانند کود حیوانی، کود ازته یا فسفر را می­ریزند.

جهت همزمان و یا قبل از جوانه‌دار نمودن بذر اقدام به تهیه خزانه می‌نمایند. محلول آب و نمک بدین طریق تهیه شد، شلتوکها را در داخل آن ریخته و خوب بهم می‌زنند. شمالی کشور از حدود دوم الی پنجم فروردین ماه آغاز می‌گردد.

کشت برنج در استان کرمانشاه بر سر دو راهی/ از ممنوعیت های قانونی تا محدودیت های مصرف آب

سپس عمل پوست کنی و سفید کردن و همچنین درجه بندی صورت می گیرد. نوع سیستم تبدیل مورد استفاده در کشورهای مختلف متفاوت است و همچنین ممکن است یک سری دستگاه های اضافی دیگر برای کامل کردن خط تبدیل برنج در کارخانه های شالیکوبی در نظر گرفته شود. برای تبدیل شلتوک به برنج سفید از دستگاههای مختلفی استفاده می شود.

تازه های علمی(زندگینامه دانشمندان، گیاهان،حیوانات، گزارش علمی، آیا می دانید؟،رشته های تحصیلی و…)

اگر برنج روی دست کشاورزان مانده‌باشد، ممکن‌است باعث انبار کردن آن‌ها شود به‌طوری‌که حتی برنج‌ها را در فضای باز نگه می‌دارند و فقط یک پلاستیک بر رویش می‌کشند. روستاییان گیلان و مازندران برای نگه‌داری و انبار کردن ساقه‌های شالی از کندوج استفاده می‌کنند. در منطقه مغان برنج سفید که بیشتر از نوع رقم هاشمی هست را در کیسه‌های ۵۰ کیلویی در انبارها و شلتوک (جو) را روی چهارپایه‌های فلزی در بیرون از انبار قرار داده و می‌پوشانند تا از گزند موش‌های انبار در امان باشد.

– مرحله پس از برداشت

تاريخ کاشت تأثير معني داري بر وزن تک دانه برنج نداشت(بيرانومد و همکاران، 1379). اين صفت عمدتاً ژنتيکي مي باشد ولي در شرايط نامساعد از قبيل کاهش و يا افزايش درجه حرارت، رطوبت نسبي و تغذيه کاملاً تحت تأثير قرار مي گيرد. شرايط محيطي ممکن است موجب تغييراتي بين درصد در وزن هزار دانه شوند (کوچکي و بنائيان اول، 1376). در آزمايشي از بين ارقام خوش كيفيت شمال در خوزستان از بين چهار تاريخ كاشت مورد آزمايش (از اواسط ارديبهشت به فاصله 15 agriculture-na.ir روز) تاريخ كاشت 1/4 بيشترين درصد باروري خوشه و تعداد دانه در خوشه را توليد نمودند(گيلاني، 1378). درصد دانه هاي پر يکي از اجزاي اصلي عملکرد در برنج است که مي تواند بعنوان معياري جهت انتخاب ارقام و لاين هاي پر محصول استفاده گردد (ميلر و همکاران، 1991). همچنين در آزمايشي ديگر تاريخهاي كاشت 14/2، 24/2 و 4/3 روي ارقام ارسالي از ايري مشخص شد كه تاريخ كاشت سوم 4/3 بيشترين تعداد پنجه و دانه پوك را در خوشه توليد نمود (حسيني، 1379).

چاندرا و ماننا با بررسي نشاء هاي 30 و 60 روزه گزارش دادند که عملکرد هاي بالا در انتقال نشاء بعد از نيم? دداتا نيز بر اهميت تاريخ كاشت در ارتباط با توليد مطلوبترين شاخص سطح برگ و بالاترين عملكرد تأكيد نموده است. اثر متقابل بين بيماريهاي گياهي و تاريخ کشت بطور کامل درک نشده است. به عنوان مثال در گندم کشت دير در بهار و يا کشت زود در پاييز سبب آلودگي بيشتر گياه به سفيدک مي گردد. امیدواریم که مقاله بیشترین برنج دنیا در کدام منطقه کشت می‌شود برای شما مفید بوده باشد و نهایت استفاده را کرده باشید.