اخبار

نخستین جشنواره ملی انگور شاهرود با هدف معرفی ارقام جدید برگزار می‌شود


شاهرود – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره جهاد کشاورزی شاهرود گفت: نخستین جشنواره ملی انگور این شهرستان با هدف معرفی ارقام محلی و جدید، بررسی چالش‌های حوزه کاشت و داشت، مباحث بازرگانی و تاثیر اقلیم، برای برگزاری در روز ۱۳ مهر برنامه‌ریزی شد.

https://www.irna.ir/news/85246685/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

آمریکا تکیه‌گاه اصلی صهیونیست‌ها است – پایگاه خبری هشت صبح. مثلث بسیج کارگران، شرکت ها و صنایع با هدف رفع موانع تولید است.