اخبار

نخستین مزرعه هوشمند کشور راه‌اندازی می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان با اشاره به محدودیت منابع آب از راه اندازی نخستین مزرعه هوشمند کشور توسط بنیاد در سال جاری خبر داد.منبع اخبار

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی | porseshneshan. احیای اتاق‌های تکنولوژی در مدارس ابتدایی استان سمنان آموزش 118.