اخبار

نخستین مزرعه هوشمند کشور راه‌اندازی می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان با اشاره به محدودیت منابع آب از راه اندازی نخستین مزرعه هوشمند کشور توسط بنیاد در سال جاری خبر داد.منبع اخبار