اخبار

نخستین مطالبه گندمکاران خوزستان همزمان با سفر رییس جمهور به استان پرداخت شد


اهواز – مجله خبری کشاورزی – مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: همزمان با شروع سفر دور دوم هیات دولت و رییس جمهور به خوزستان، نخستین بخش مطالبات کشاورزان گندمکار استان روز پنجشنبه پرداخت شد.منبع اخبار