اخبار

نخستین نشست مشترک کشاورزی ایران و هند برگزار شد

نخستین نشست مشترک کشاورزی ایران و هند برگزار شد
تهران- مجله خبری کشاورزی- در نخستین نشست کارگروه مشترک کشاورزی ایران و هند در دهلی‌نو، بر افزایش همکاری‌ها در زمینه ایجاد تعادل در واردات و صادرات محصولات کشاورزی بین دو کشور تاکید شد.

https://www.irna.ir/news/85380148/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF