اخبار

نرخ تورم اعلام شد/کاهش تورم مواد غذایی

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص بهای مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.5 درصد افزایش داشته و نرخ تورم ماهانه گروه‌های اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به منفی چهار درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، در بهمن ماه 1402 شاخص بهای مصرف کننده کشور به عدد 225.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.8 درصد و در 12 ماه منتهی به این ماه افزایش داشت. . نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.5 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارها در کشور

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بهمن ماه 1402 نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای خانوارها به 35/8 درصد رسید. این بدان معناست که خانوارها در کشور 8.35 درصد بیشتر از فوریه 1401 برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن 1402 هجری شمسی نسبت به ماه قبل 7.2 واحد درصد کاهش یافت.

نرخ تورم اعلام شد/کاهش تورم مواد غذایی

تورم ماهانه خانوار در کشور

منظور از تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. در فوریه 1402 هجری قمری نرخ تورم ماهانه خانوارها در کشور به 1/4 درصد رسید. تورم ماهانه گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» منفی 4 درصد و گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 3.2 درصد بوده است.

تورم ماهانه ادارات و گروه های مختلف در بهمن ماه به شرح زیر است:

نرخ تورم اعلام شد/کاهش تورم مواد غذایی

نرخ تورم سالانه خانوارها در کشور

نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در بهمن ماه 1402 هجری قمری نرخ تورم سالانه خانوار در کشور به 5.42 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

درصد تغییرات شاخص قیمت در رده های بهای تمام شده در سراسر کشور در بهمن 1402 هجری قمری

نرخ تورم سالانه کشور در بهمن 1402 هجری شمسی برابر با 5.42 درصد است و دامنه تغییرات آن برای گروه های دهک مختلف از 9.38 درصد برای دهک اول تا 1.44 درصد برای دهک دهم متغیر است.

بر این اساس، شکاف تورم به تفکیک اعشار در این ماه به 2.5 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (6.4 واحد درصد) 6.0 واحد درصد افزایش داشت.

نرخ تورم اعلام شد/کاهش تورم مواد غذایی

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1402120502775/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7