نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد - مجله خبری کشاورزی

نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد

وی شرایط کشور را برای تعیین قیمت خرید تضمینی دشوار دانست و اظهارداشت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، برای سال زراعی جدید مبلغ یکهزار تومان افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داشته ایم که رقم مناسبی است.

به گفته ساداتی نژاد، قیمت خرید تضمینی سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای تحویل هر کیلوگرم گندم معمولی بود که برای حمایت از کشاورزان یکهزار تومان به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته شد.منبع اخبار

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری کشاورزی، « سیدجواد ساداتی نژاد » چهارشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی درباره تعرفه گذاری صادرات محصولات جالیزی تا خودکفایی کالاهای اساسی افزود: همچنین برای حمایت از کشاورزان ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت به ازای هر هکتار کشت گندم به کشاورزان پرداخت می شود.