نرخ سود ۲۳ درصدی برای فعالیت‌های کشاورزی غیر قابل تحمل است - مجله خبری کشاورزی

نرخ سود ۲۳ درصدی برای فعالیت‌های کشاورزی غیر قابل تحمل است


ساری- مجله خبری کشاورزی- معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اظهار این که به دنبال تولید با پیوست صادرات هستیم، گفت: اگر کشاورزی بازرگانی نشود، نرخ سود ۲۳ درصدی غیر قابل تحمل است.منبع اخبار