اخبار

نرخ نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی ۱۵ درصد است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اعلام کرد: نرخ نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی کشور در حال حاضر حدود ۱۵ درصد است که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مراکز تحقیقاتی، این عدد باید افزایش یابد.

https://www.irna.ir/news/85153095/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA