اخبار

نرخ ۱۹۵ هزار ریالی شورای قیمت گذاری گندم تابع تورم است


خرم آباد – مجله خبری کشاورزی – عضو هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به قیمت اعلامی گندم، گفت: قیمت گندم امسال بر اساس تورم ۳۰ درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی مصوب شده است و چنانچه نرخ تورم تا پایان سال افزایش یابد، به همان اندازه به قیمت این محصول نیز افزوده می شود.

https://www.irna.ir/news/85229113/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B9%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA