اخبار

نسخه‌نویسی الکترونیکی مانع از فروش سم تقلبی و گران می‌شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نسخه نویسی الکترونیکی مانع از گرانفروشی و ارائه سم تقلبی خواهد شد.منبع اخبار