اخبار

نماینده ولی فقیه در استان: درمانگاه دریایی در بوشهر راه‌اندازی شود


بوشهر- مجله خبری کشاورزی- نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: با توجه به این که استان بوشهر دارای ظرفیت‌های ویژه در تولید گیاهان و محصولات درمانی پزشکی و دریایی است پیشنهاد می‌شود درمانگاه دریایی در استان بوشهر راه اندازی شود.

https://www.irna.ir/news/85143117/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C