نوآوری در کشاورزی مدرن از گذشته اهمیت بیشتری دارد مجله خبری کشاورزی - مجله خبری کشاورزی

نوآوری در کشاورزی مدرن از گذشته اهمیت بیشتری دارد مجله خبری کشاورزی

در واقع این کود ها از مواد ارگانیک و همچنین غیرارگانیک برای پوشش کود ها و مواد مغذی استفاده میکنند. در واقع کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که با ساز و کار و نحوهی کارکرد تراکتور، هر چند به میزان کم، آشنایی نداشته باشد. بنابراین مدیریت یک مزرعه کوچک به تنهایی با نوآوری های نوین کشاورزی از هر زمان دیگری در طول تاریخ آسانتر شده است. میتوانید با پرداخت هزینه زیاد برای مولتی روتورهای مجهز به سخت افزارها و نرم افزارهای لازم برای کشاورزی در بلند مدت یک سرمایه گذاری هوشمندانه کنید. مزایا: تنها مزیت این نوع صادرات زمانی پدید می آید که توانایی فرآوری کردن محصول در کشور وجود نداشته باشد و ما با این عمل خود، ماده اولیه را صادر و پس از طی شدن مراحل لازم بر روی آن، کالای بدست آمده را به کشور وارد کنیم.

شافعی تاکید کرد: ایران همواره روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نزدیکی با کشورهای حوزه جنوب شرق اروپا داشته، اما متاسفانه سطح روابط اقتصادی ایران با این کشورها در حد مطلوبی قرار ندارد. از سوی دیگر، باوجود حمایتهای فوق از بخش کشاورزی، همواره تامین غذای ارزان برای مصرفکنندگان شهری اولویت بالاتری نزد سیاستگذار داشته است؛ به همین دلیل حمایت از تولید در بخش کشاورزی در درجه دوم اهمیت قرار داشته است. در حال حاضر براساس اطلاعات موجود، از عرصه 2/162 میلیون هکتاری عرصه کشور، قریب به 18 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. گزارش فائو نشان میدهد که تولید ایران در محصولاتی مانند رازیانه، ابریشم، نخود در جایگاه پنجم قرار دارد.

وی افزود: تعداد ۱۴ واحد گلخانه به وسعت ۲۴۴.۵ هکتار در استان آذربایجان شرقی در حال احداث بوده و تعداد ۳۳ واحد گلخانه ای به وسعت یکهزار و ۹۲۶ هکتار نیز در حال مطالعه و احداث زیر ساخت می باشد.تعداد ۱۴ واحد گلخانه به وسعت ۲۴۴.۵ هکتار در استان آذربایجان شرقی در حال احداث بوده و تعداد ۳۳ واحد گلخانه ای به وسعت یکهزار و ۹۲۶ هکتار نیز در حال مطالعه و احداث زیر ساخت می باشد. به این معنی که هر روز نیاز ما به غذا بیشتر شده و ما حدودا ۵ میلیارد دلار یا ۱۴ درصد درآمد نفتی را به واردات مواد غذایی اختصاص دادهایم که این به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح است و نه به خاطر کمبود منابع. پس در شرایط کنونی کشت قراردادی تنها برای ۱۴ درصد از بخش کشاورزی کشور مفید و با نتایج مثبت خواهد بود. مابقی محصولات کشاورزی مانند محصولات باغی، دام و طیور، شیلات و دارویی دارای تراز بازرگانی مثبت هستند. گونههای میکروبی مانند باکتریها و ویروسها به کشتهای (آزمایشگاهی) اشاره میکنند. گلخانه، گیاهخانه، گرمخانه یا خانه سبز (به انگلیسی: Greenhouse) مکانی برای کشت گونههای گوناگون گل یا گیاه است، که سقف و دیوارههای آن به وسیله پوششهای شفاف پوشیده شدهاست.

در مدت زمانی کوتاه، سرمایه اولیه از راههای مختلف به کشاورزان باز خواهد گشت. کتاب از عکسها و طرحهایی از آن برهه زمانی غنی است که موجب روحبخشی هر چه بیشتر موضوعات مختلف آن است. وی میافزاید: از اینرو کشاورزان برای آنکه محصول خود را از گزند آفات مصون نگه دارند به استفاده از آفتکشهایی روی آوردهاند که برخی از آنها به شکل غیر رسمی وارد شده و گاه قیمت و کیفیت پایینتر آنها در قیاس با انواع رسمی منجر به کارایی کمتر آنها در کاهش انبوه آفات و بیماریهای گیاهی شده و به همین دلیل کشاورز دفعات و میزان استفاده را تغییر و افزایش دهد یا به ترکیبات غیرمعمول متوسل شود. طی چند سال اخیر روند صعودی واردات قدری تعدیل یافت و برای سالهای 2013 تا 2015 کاهش سالانه واردات برنج را شاهد بودیم بهطوری که برای دوره 14-2013 با 5/ 0 میلیون تن کاهش، واردات برنج به 6/ 1 میلیون تن و برای 15-2014 به 4/ 1 میلیون تن رسید. فناوری اطلاعات به كشاورزان كمك می كند تا با ایده های مناسب بیاندیشند و تصمیم بگیرند تا بهره ­وری بازده خود را افزایش دهند. اما راهاندازی یک فروشگاه آنلاین با ظرفیت بالا برای فروش محصولات کشاورزی کار آسانی نیست و نیز با این حال کشاورزان نیاز به امکانات لجستیک خواهند داشت که معمولا در اختیار ندارند.

در این نوشته به بررسی چالشهای این حوزه و ارائهی راهکارهای مناسب برای برطرف نمودن چالشهای مربوطه پرداخته شده است. سنجش از دور فناوری و دانشی است که اندازهگیری رطوبت خاک و شناسایی نوع خاک را امکانپذیر نموده است و از این رو نوع محصولی که قابلیت رشد در خاک مربوطه را دارد، مشخص مینماید. وجود اقلیم های متفاوت پهنه ایران زمین، خود یک فرصت مناسب را برای تنوع تولیدات کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی فراهم نموده است. اینترنت اشیا: اینترنت اشیا در اکثر صنایع مختلف تحول بزرگی ایجاد نموده است. امروزه فناوریهای جدید در تمامی صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. البته در دنیا، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد اما، تمامی آنها تقریبا منطبق با تعریف FAO هستند. به گفته کاکاوند، برای تعمیم نتایج مثبت کشت قراردادی بر تمام بخش کشاورزی نیازمند در پیش گرفتن سیاستگذاری مناسب برای تجمیع کشاورزان خرد و تک محصول در کشور هستم.وی یکی از این سیاستگذاریها را توجه به ظرفیت تشکلها و اتحادیههای مردمی دانست. همچنین معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست پیشتر گفته بود در دهههای آینده خشکسالی در ایران دستکم ۱۱ برابر خواهد شد.

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اضافه کرد: افزایش سطح کشت، بهره.وری بیشتر از منابع آبی، کاشت ارقام مقاوم در برابر کم آبی و بهکارگیری تکنیکهای کشت ویژه شرایط کم آبی و تنشهای آبی نیز در گامهای بعدی دنبال خواهد شد بهگونهای که برای نمونه در بحث کلزا با کارخانههای روغن کشی قرارداد میبندیم تا محصول تولیدی به محض برداشت به این کارخانهها تحویل و مبلغ حاصله نیز در اختیار کشاورزان قرار گیرد. روشهای جدیدی مانند استفاده از مزارع عمودی، کشت هیدروپونیک و ایروپونیک علاوه بر کاهش بسیار زیاد در فضای مورد نیاز برای کشت، استفاده از سایر منابع را به شدت کاهش میدهد به گونه ای که با استفاده از این روش ها مصرف آب تا 95 درصد کاهش داشته است و میزان محصول در سطح تا 300 برابر رشد داشته است. تولید محصولات باغی کشور نیز در سال 1396 در مقایسه با سال 1356 یعنی بعد از چهل سال، بیست برابر شده است. بدین ترتیب در کمتر از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۰درصد آبهای زیرزمینی ایران که طی هزاران سال ذخیره شده، مصرف شده و اکنون فقط۳۰درصد این ذخایر باقی ماندهاند. حسینعلی کاکاوند، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره نتایج اجرای کشت قراردادی در کشور و چالشهای پیشرو، اظهار کرد: با شرایطی که اکنون بر بخش کشاورزی کشور حاکم است، کشت قرار دادی تنها برای درصد اندکی از کشاورزان همراه با نتایج مثبت خواهد بود.

این استاد دانشگاه در رابطه با میزان بارندگی در ایران افزود: حدود ۷۵ درصد از مساحت کشور زیر ۲۵۰ میلیمتر بارندگی دارد. این سیستم مه پاش گلخانه، با پاشیدن قطرات بسیار ریز آب در حدود اندازه تقریبی بین ۳ تا ۲۰ میکرون (حدود یک بیستم تا یک سوم قطر موی انسان) با استفاده از نازلهای متفاوت مهپاش، آنها را به صورت یکنواخت در کل محیط و بالای محصول پخش مینماید. جو دوسر و شش سر و انواع گندم کشت میشد که بقایای این غلات به صورت زغال شده و به عنوان مواد سوختی به کار میرفته، درزمینه کشت و برداشت شواهد کمتری در دست است. درون این لولهها از خاک پر میشود و این سازهها یک گلخانه یک دست و ردیفی به شما میدهد. این تصاویر مشخص میکنند که در کدام یک از نقاط زمین نیاز به آبیاری بیشتر، کوددهی، سمپاشی و یا آفتکشی میباشد. ۶. خلیج فارس: تاریخ سیاسی و اقتصادی پنج شهر بندری از ۱۵۰۰م تا ۱۷۳۰م (The Persian Gulf: A Political and Economic History of Five Port Cities ۱۵۰۰-۱۷۳۰). ۵. نقاشیهای دیواری و دیگر هنرهای فیگوراتیو دیواری در ایران قاجاری (Wall Paintings And Other Figurative Mural Art in Qajar Iran). ۲. اصناف، بازرگانان، و علما در ایران قرن نوزدهم (Guilds, Merchants, and Ulama in Nineteenth-century Iran).

در آن زمان، برخی از رسانههای ایران بازگشت محصولات کشاورزی ایران را سایت agriculture-na کار «اسرائیل» دانستند. مزارع عمودی منحصر به فرد هستند زیرا برخی از مجموعه ها برای رشد گیاهان نیازی به خاک ندارند. 11-عدم یک برنامه جامع در استفاده اراضی زراعی و باغی در تعادل با امکان کشت عمودی وگلخانه ای. با تأمین محصولات تازه محلی، کشاورزی عمودی تولید غذا را افزایش می دهد و شرکت های کشاورزی را گسترش می دهد. وی افزود: نمایشگاهها با نگاه توسعهای در بخشهای مختلف مانند توسعه صادرات، توسعه تولید، رونق تولید و مواردی اینچنینی برگزار میشوند اما مهمترین هدفی که ما در نمایشگاهها دنبال میکنیم این است که تولیدکننده و مصرفکننده در یک فضای بسیار مناسب بهصورت مستقیم مقابل یکدیگر قرار بگیرند و تبادل اطلاعات داشته باشند. 95 درصد صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس بهصورت امانی انجام میشود و فروش امانی را بازار کنترل میکند نه صادرکنندگان و ما باید با چندین کشور تولیدکننده چانه زنی کنیم که بتوانیم در نهایت موفق به صادرات شویم. نویسنده در این کتاب به مشاهدات، تجارب و امتحان خویش در قلمه زدن، پیوند زدن انواع درختان میوه دار و بیثمر، بذرافشانی، نهالکاری و غرس درختان پرداخته و چنین بر میآید که بشخصه آزمایشهای زیادی در کشاورزی انجام دادهاست.

در آینده اختصاص یارانه موجب دوری منابع مالی از بخشهایی میشود که پول در آنها بهتر و پایدارتر میتواند مصرف شود. به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از ایرنا، مسعود گیلآبادی، رییس انجمن تولیدکنندگان سم کشور امروز (سهشنبه) در نشست خبری به منظور تشریح اهم اقدامات و مشکلات در بخش تولید و برگشت محصولات کشاورزی صادراتی ایران از برخی کشورها، گفت: مردم از امنیت غذایی اطمینان داشته باشند، غذای مصرفی مردم کاملا سالم است زیرا سموم کشاورزی وظیفه مبارزه با آفات را دارد و درصورتی که بهموقع تدارک و تامین نشود میتواند موجب خسارت بین ۳۰ تا ۴۵ درصدی این بخش شود. در این مقاله سعی بر این است که تفاوت های صادرات بخش کشاورزی ایران و کشورهای پیشرفته را بشناسیم و با الگو قرار دادن صادرات در این کشورها، مشکلات صادرات کشور خود را دریابیم و به تبیین راهکارهای موجود برای رسیدن به بازارهای جهانی بپردازیم. اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ بیبرنامگی در کشت محصولات، کشاورزان را در اغلب اوقات در شرایط زیان قرار داده و کشاورزی را تبدیل به یکی از مشاغل پرریسک کرده است. در همین سال 2464 هکتار کاربری غیر مجاز شناسایی شده است که 1511 هکتار از آن مربوط به استان های تهران، البرز، فارس وخراسان رضوی بوده است.

در بخش صید و آبزیپروری در دو استان شمالی ایران در مجموع 111 هزار تن تولید وجود دارد که این میزان در هلند نزدیک به 44 هزار تن است. کتاب کشاورزی در ایران قاجاری یکی از راههای کسب این معرفت است. کشاورزی در ایران قاجاری گزارشی است از چگونگی معیشت دهقانی، نقلهای روشنی از نحوه تغذیه و چگونگی پوشش آنها، و این که آیا نظم جدید کشاورزی باعث ترقی سطح زندگی آنها شده بود یا تنزل آن. قائم مقام خانه کشاورز مزیت محصولات کشاورزی ایران را خرما، پسته، مرکبات و زعفران عنوان کرده و گفته بود این مزیتها روزبهروز در حال از بین رفتن است. مرکز پژوهشهای مجلس ایران عمق این فاجعه را اعلام کرده و گفته است با گسترش خشکسالی، دوسوم این کشور به مناطق بیابانی تبدیل شده است. شدهاند. در ایران در اکثر مناطق همچنان از روشهای سنتی استفاده میشود. کشاورزی سنتی که با اتکا به ماشین آلات و ادوات ابتدایی یا سنتی نیز انجام می گرفت دارای معایب و مشکلات بیشماری بود که به تدریج و با ظهور انقلاب صنعتی در اروپا وارد مرحله نوینی گردید. روشهای کشت نوین: امروزه در جهان روشهای کشت سنتی در حال منسوخ شدن میباشند. نمونه این کار در یزد هم اجرایی شده و راندمان مصرف آب تا ۳/ ۱درصد هم افزایش یافته و از آن به انحای مختلف استفاده میشود تا راندمان بالا رود.

بر اساس این گزارش ایران در تولید محصولات پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوههای هستهدار و انواع توت جایگاه نخست در جهان را در اختیار دارد. شافعی در ادامه گفت: ایران تولید کننده اکثر محصولات غذایی مصرفی در داخل است ولی برای تنظیم مصرف داخل اقلامی را از خارج کشور تامین میکند که به موجب حساسیت بر حلیت علاوه بر مدارک مرسوم برای ورود کالا، مجوزهایی هم برای اثبات حلال بودن مواد اولیه به کار رفته در فرآیند تولید و بستهبندی از آن دریافت میشود. تصویربرداری هوایی : یکی از خدمات جدیدی که در سراسر جهان به کشاورزان ارائه میشود، ارائهی مشاوره و تحلیل های مبتنی بر تصویربرداریهای هوایی میباشد. این گیاه زیبا که پرسودترین محصول کشاورزی در ایران محسوب میشود، بعد از کشت غدهها به سه بار آبیاری احتیاج دارد. این کار علاوه بر کاهش چشمگیر فعالیت فیزیکی کشاورز میشود، باعث بهینهسازی مصرف منابع اساسی نیز خواهد شد. اما استفاده از این روش تنها در کاهش مصرف آب مؤثر است اما با استفاده از روشهای نوین کشاورزی علاوه بر کاهش بیشتر مصرف آب میتوان استفاده از سایر منابع را نیز بهینهسازی نمود.

مصرف بیش از حد مجاز کود باعث شده مواد زائد جذب زمین و ریشه گیاهان شوند و بسیار نگران کننده است. ارسال دیدگاه نامرتبط با هر پست مجاز نیست. هر دو مطالعه که فقط بر تأثیرات مالی متمرکز بودند، به این نتیجه رسیدند که برای داخلی سازی هزینههای خارجی باید کارهای بیشتری انجام شود. لازم به یادآوری است، که طبق اعلام شرکت سهامی زراعی فعالیتهای کشاورزی ایران، تا پایان سال ۱۳۹۹، ۸۶ درصد کشاورزی ایران توسط کشاورزان خرد انجام میشود که مساحت زمین آنها کمتر از ۱۰ هکتار است و فقط ۱۴ درصد فعالیتهای این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند و زمینهای بالای ۱۰ هکتار دارند. تغییرات آب و هوایی در آینده احتمالاً بر تولید محصولات زراعی در کشورهای گرمسیری تأثیر منفی میگذارد، در حالی که تأثیرات در عرضهای جغرافیایی شمالی ممکن است مثبت یا منفی باشد. در ۲۰۲۰ ایران ششمین کشور تولید کننده غذای حلال در میان ۷۳ کشور مسلمان و غیر مسلمان بوده است.

وی اعلام کرد: در اجرای این طرح هم اکنون در تولید چغندرقند با کشاورزان قرارداد کشت بسته شده، تولید پنبه هم امسال اجرایی شده و در سال زراعی آینده، بذر برنج به طرح اضافه خواهد شد. در این سال زراعی استان خوزستان با 9٫۲۷ درصد سهم در سطح برداشت محصولات زراعی، بیشترین سطح برداشتشده را نسبت به استانهای دیگر به خود اختصاص داده است و استانهای فارس با ۷٫۱۳ درصد، خراسان رضوی با سهم ۶٫۷۱، آذربایجان شرقی با سهم ۶٫۱۶ درصد، کردستان با سهم ۵٫9۴ درصد، آذربایجان غربی با سهم ۵٫8۶ درصد، گلستان با سهم ۵٫8 درصد و کرمانشاه با سهم ۵٫۳۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند که این استانها درمجموع ۵۲ درصد از کل سطح محصولات زراعی را به خود اختصاص دادهاند. طی برنامه نخست تا پنجم توسعه بیشترین میزان تأمین کالری را در سطح کشور در برنامه سوم داشتهایم، بهطوریکه در برنامه نخست 74، برنامه دوم 70، برنامه سوم 84، برنامه چهارم زیر 70 و زمانی که دولت یازدهم بروی کار آمد عدد حدود 52 بود، اما بر اساس برنامههای صورتگرفته، این عدد طی سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه به 80 رسید.

برای این مشکل دو راهکار ارائه میشود که در ذیل بیان شده است. بر اساس یک پژوهش مشترک یکی از دانشگاههای ایالات متحده آمریکا با یک دانشگاه افریقایی که، تأثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی بررسی کردند، مشخص شد؛ “درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا، تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان ۱ درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد”. کشاورزی اساس تامین غذا و بقای حیات تمدنهای جوامع بشری تا به امروز بوده و عدم توجه جدی به آن میتواند تبعات ناخوشایندی از جهت رشد، توسعه و شکوفایی جوامع به همراه داشته باشد.

این کمبود معمولا با استفاده از کود کلات آهن که یک کود وارداتی و گران قیمت بوده و ارز بری زیادی دارد مرتفع می گردد در حالی که می توان به جای آن کود سولفات آهن که یک کود ارزان ، تولید داخل و همیشه در دسترس است استفاده نمود. نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات در آمد برای کشاورز و سود برای خریدار است. کشاورزان میتوانند با فروش محصولات خود در فروشگاههایی که خود ایجاد میکنند محصولات خود را با قیمت منصفانهتری به فروش رسانند و سود بیشتری را نصیب خود کنند. افزایش سود و بهره وری را می توانیم به عنوان مهمترین مزیت کشاورزی ماشینی معرفی کنیم. سیاستهای توسعه ناپایدار در چهار دهه جمهوری اسلامی هم منابع آبی ایران را نابود یا آلوده کرده هم زمینهای کشاورزی را.