اخبار

نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی؛ نیازمند توجه نهادهای تصمیم‌ساز


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مکانیزاسیون و استفاده از انواع ماشین‌آلات کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این بخش دارد ، با این حال با توجه به قیمت بسیار بالای این تجهیزات به نظر می‌رسد نوسازی و به روز رسانی ماشین‌آلات و ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی نیازمند توجه و اهتمام ویژه نهادهای تصمیم‌ساز در سطح کلان و ملی است.

https://www.irna.ir/news/85230552/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2