اخبار

نوید شکوفایی ظرفیت های مغفول پرورش ماهی درمناطق گرمسیری کهگیلویه وبویراحمد


یاسوج_مجله خبری کشاورزی- ایجاد واحد پنج هزار تنی ماهی در پشت سد چمشیر، راه اندازی مزرعه پرورش ماهی در پشت سد کوهبرد و پرورش ماهی در شالیزارها از برنامه های دولت سیزدهم برای شکوفایی ظرفیت های مغفول پرورش ماهی در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد است.

https://www.irna.ir/news/85229548/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87