اخبار

نژاد دام بومی خراسان جنوبی در معرض انقراض است


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: نژاد دام بومی استان در معرض انقراض است لذا با شرایط فعلی و تاثیرگذاری تغییر اقلیم، در کنار اصلاح نژاد باید به مساله انقراض نژاد بومی هم توجه داشته باشیم.منبع اخبار