اخبار

نگاه تحقیقاتی و اجرایی در تولید محصولات زراعی تغییر کند


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه انتقال تکنولوژی باید در سطح مزرعه و کشاورز رخ دهد، گفت: باید نگاه تحقیقاتی و اجرایی در تولید محصولات زراعی و سبزی و صیفی تغییر کند.منبع اخبار