نیچر منتشر کرد: وضعیت زمین های ایران برای کشاورزی مجله خبری کشاورزی

چهارمین انقلاب در صنعت کشاورزی دنیا از زمانی شروع شد که تکنولوژی­های روز ارتباطی مانند اینترنت و پهبادها وارد سایت agriculture-na صنعت کشاورزی شدند. علاوه بر این، آفتکشهای شیمیایی، ضمن از بین بردن آفتها، ممکن است به محصولات نیز صدمه وارد کنند. تنها زمانی میشود بر مبنای این بازارها برنامهریزی کرد که ضمانت خرید طولانیمدت باشد. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامهریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی بهطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص میکند. فعالیت میکند یا میتواند مدیر واحدهای تولیدکننده محصولات متنوع باغبانی باشد. آیا در بخش بیمه عقب ماندگی داریم یا اینمیزان متناسب با شاخص های جهانی است؟ Abundant Technologies هم از کامپیوتر و ترکیب سنسورها در دستگاه توتفرنگیچین خودکارشان با نام Harvest Croo استفاده میکنند.این نوآوریها هنوز کافی نیستند.

برای بهبود عملایت مزرعه داری، دستگاه های آیوتی نصب شده در مزرعه باید به صورت یک چرخه متداول اطلاعات را جمع آوری کرده و آنها را پردازش کنند. امروزه نیاز به اشتراک اطلاعات از طریق اینترنت غیر قابل انکار است و بسیاری از برنامه های آنلاین مبتنی بر وب، جایگزین برنامه های سنتی قبلی شده اند. دام همچنین از طریق جنگل زدایی و تخریب زمین، باعث کاهش تنوع زیستی میشود. با توجه به تداوم تولید در گلخانهها میتوانیم حتی تا ۵۰ برابر تولید صنعتی محصولات باکیفیت را روانه بازار کنیم، چون محدودیت زمانی در میان نیست به صورتی که وقتی یک گلخانه ۳۵۰۰متری زیر کشت گوجه فرنگی میرود در کوتاهترین مدت بوته به بار نشسته و تا ۹ماه بعد از آن روزانه بیش از یک تن محصول برداشت میشود درحالی که در کشت سنتی فقط سه ماه فرصت لازم است تا بوته به بار بنشیند و تنها پس از برداشت ۲۰روزه با تغییر شرایط اقلیمی کار تمام میشود. مشاور وزیر اقتصاد گفت: بعد از استقرار کارتخوانهای هوشمند در کلیه نانواییهای کشور، یک داشبورد مدیریتیِ تراکنشهای فروش بهصورت یک اپلیکیشن روی موبایل یا تحت وب در اختیار هر نانوا قرار میگیرد که میتواند عملکرد روزانه و حجم تراکنشهای فروش خودش را رصد کند و هشدارهای صادره در مورد تراکنشهای غیرمتعارف احتمالی را مشاهده نماید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با اشاره به نحوه توزیع برنج و شکر گفت: در ایام محرم حدود 3200تن برنج وارداتی و 1900تن شکر وارداتی به هیئات و کاسبان جهت فروش توزیع میشود که اکنون 50درصد از این مقدار توزیع شدهاست. بادشکن یا بادبند جهت مقاومسازی سازه گلخانه در برابر وزش باد استفاده میشود. ضیایی درارتباط با ذخایر برنج و شکر تصریح کرد: 3کارخانه قند در استان اصفهان موجود است و ما سعی میکنیم از بنادر برای این کارخانجات شکر خام بگیریم که کارگران بیکار نشوند چراکه این کارخانجات در فصل چغندر کار میکنند و پس از آن باری برای تصفیه ندارند و برابر با ظرفیت تولید خود، شکر خام را تولید میکنند و بصورت دستمزدی و برای مصرف کل کشور دراختیار دولت قرار میدهند. وی افزود: مورد خیلی مهم این است که دولت قصد دارد و مکررا اعلام کردهاست که به هیچ وجه قیمت نانهای سنتی نباید از شهریور سال گذشته گرانتر بشود و مابهالتفاوت هزینههای نانوایی و این نرخ ثابت، توسط دولت به نانواییها پرداخت میشود اما مردم نان را با همان نرخ سال گذشته خریداری میکنند.

البته نباید تصور کنیم که با واردات، قیمت برنج کاهش مییابد. البته در دنیا، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد اما، تمامی آنها تقریبا منطبق با تعریف FAO هستند. او گفت: ما با جامعه چهار میلیون نفری کشاورزان روبهرو هستیم و استفاده بهینه از سموم از طریق آموزش کشاورزان و قراردادی شدن تولید محصولات کشاورزی تحقق مییابد. وی ادامه داد: این دستگاهها داشبورد مدیریتی بالایی دارند و دستگاههای نظارتی این طرح درحال رصد فعالیتها و تراکنش نانواییها از این طریق هستند و هر شب طبق سیستم کامپیوتری، تراکنش نانوایی محاسبه میشود و به جهت اینکه فعالیت نانواییها بطور کامل رصد میشود، از تخلفات نانواییها هم جلوگیری خواهد شد. از دیگر مزایای گلخانه هوشمند این است که با استفاده از دستگاه نور سنج یا LDR نور محیط را مي سنجد و در صورت نیاز لامپ­ های گرمایشی به دستور سیستم پردازشی گلخانه و با توجه به نیاز گیاه طبق شاخص­ های مهم نور شامل کیفیت، شدت و مدت زمان تابش نور، نیاز گیاهان جهت رشد را تامین و شبیه سازی می کند که تمام این موارد از مزایای گلخانه هوشمند به حساب می آید.

این به معنای صرفه جوییای بزرگ در زمان و کاهشی قابل توجه در هزینههای نیروی کار است. موافقان این تغییر با توجه به این دیدگاه و با توجه به اینکه استفاده از روش کشاورزی هوشمند بخش زیادی از مشکل غذایی را در دنیا حل می­کند، از آن طرفداری می کنند. طبق گفته این شرکت، تمرکز بر روی برنامه هایی است که داده های مربوط به فضا را با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ترکیب می کند ، همچنین راه حل های مبتنی بر ماهواره ای که بطور خاص برای مدیریت مرتع در نظر گرفته می شوند و شناخت زودهنگام بیماری های گیاهی در محصولات زراعی و همچنین پیش بینی عملکرد در باغبانی را به همراه دارد. ازآنجاییکه گلخانه یک مجموعه اقتصادی در نظر گرفته میشود، کشت محصولات در آن نیز بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد. جلوگیری از کوچ و مهاجرت کشاورزان و زارعان از منطقه و شهر یا روستای خود به شهرهای دیگر نیز از مزایای مهم توجه به سرمایه گذاری روی گلخانه ها است. ایرانیان در حدود 7000 سال پیش با توجه به نیاز برای توسعه کشاورزی و تامین غذای مورد نیاز مردم نقش مهم برجسته ای در بومی کردن و اصلاح نژاد گیاهان زراعی نظیر گندم، جو و حبوبات و همچنین اهلی کردن حیواناتی نظیر بز و گوسفند داشتند.

سال 97، 830 هزار تن گوشت قرمز (گوشت گاو و گاومیش، شتر، گوسفند و بز ) و 10 میلیون و 558 هزار تن شیر خام در کشور تولید شد و برای سال 98 تولید 880 هزار تن گوشت قرمز و 11 میلیون و 302 هزار تن شیر خام هدفگذاری شده است. از طرفی IBM هم نخستین شرکت استفادهکننده از هوش مصنوعی برای اهداف کشاورزی نیست. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اهداف دولت از اجرای این طرح گفت: اهداف دولت برای اجرای این طرح جلوگیری از تخلف، ایجاد رقابت بین نانواییها، مصرف بهینه و توزیع یارانه بین مصرفکنندگان یعنی نانواییها بهجای کارخانجات است. عباسی درباره میزان اراضی تحت کشت سیفی جات و سبزی جات گفت: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار خرج مصرف سبزی و سیفی میشود. مطمئنا استفاده از روش های مدرن می تواند میزان آب مصرفی را تا حد قابل قبولی کاهش بدهد. نتایج تحقیق به کشاورزانی که در مناطق فقیر جهان زندگی میکنند اجازه میدهد با کمترین هزینه و بدون نیاز به آرایههای پیچیدهای از حسگرها، از مزارع خود نمونهبرداری کرده و پیشنهادهایی را برای بهبود کارشان دریافت کنند.کشاورزان در حال استفاده از حسگر قابل حمل SoilCaresشرکتهایی مانند Mavrx نیز تصاویر و نقشههای ماهوارهای چنددههی اخیر و اطلاعات جمعآوری شده از مزارع را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره میکنند.

در حال حاضر شرکت آمریکایی Monsanto و شرکت دانمارکی Novozymes مجموعهی مشترکی موسوم به BioAg تشکیل دادهاند که تلاش دارد بازار آفتکشها و بارورکنندههای زیستی را تحت سلطهی خود قرار دهد.شرکت BioAg انواع آفتکشهای زیستیِ ساخته شده از میکروبها را برای مقابله با قارچها، حشرات و موجودات ذرهبینی ارائه میکند. شرکت آلمانی Bayer در برنامهای موسوم به «کشاورزی پیشرفتگرا»، به کشاورزان کمک میکند تا لانههایی دائمی برای زنبورها برپا کنند که «هتل زنبورها» نامیده میشوند. APiS ‘B-App یک پلتفرم مبتنی بر وب است که اجازه میدهد تا سلامت زنبورها را از راه دور ارزیابی کنند. فرحناز سپهری؛ خبرگزاری بازار- به گزارش «فروت نت»، شرکت های نوپا، گروه های تحقیقاتی و دانشجویان برای ورود به ایده ها و فناوری ها در زمینه کشاورزی پایدار مبتنی بر ماهواره تشویق می شوند.

شرکت های نوپا ، گروه های تحقیقاتی و دانشجویان و همچنین اشخاص ، هم اکنون می توانند در رویداد امسال ایده ها و فناوری های خود را در زمینه کشاورزی پایدار مبتنی بر ماهواره در گروه بای وا، در بخش چالش زراعت هوشمند (Smart Farming Challenge ) ثبت کنند. این شیوه کشاورزی علاوه بر کاهش میزان تولید باعث ایجاد خساراتی در محیط زیست خصوصا منابع آب زیرزمینی شده است . محصولاتی مانند Trutina به کشاورزان اجازه می دهد داده های حیاتی در مورد فیزیولوژی گیاه را برای بهینه سازی و تأمین منابع ورودی که به رشد بالقوه گیاه کمک می کند. وی اما شرایط را برای محصولاتی که به دلیل باقی مانده ترکیبات شیمیایی کشاورزی خطرناک (کود یا آفت کش) یا فلزات سنگین به کشور برگشت داده شده اند را کاملا متفاوت عنوان کرد.

چاودار ممکن است قبلاً کشت شده باشد، اما این ادعا همچنان بحثبرانگیز است. با این حال چگونه است که جامعه اکنون ما در حوزه ساختمان سازی به این نتیجه رسیده که به طور حتمی از تخصص متخصصان بهره ببرد اما در حوزه کشاورزی همچنان معتقدیم که کشاورز با همان روش مدیریت سنتی مدیریت تمام نهاده های مزرعه و حتی سیاست الگوی کشت را حودش برعهده بگیرد. انگور خشک که اصطلاحا به آن کشمش گفته می شود، ارزش غذایی بسیار بالایی دارد و طرفداران زیادی نیز در کشورهای دیگر پیدا کرده است، تا جایی که در حال حاضر میزان صادرات کشمش از انگور بیشتر است و طبق آمار به دست آمده صادرات کشمش ایران به حدود 80 کشور در سراسر جهان صورت می گیرد.

تو زیع دوباره زمین های قابل کشت از زمین های بی کیفیت به نوع مطلوب تر، به طور حتم میزان محصولات کشاورزی را بهبود می بخشد. ربات بر سطح زمین حرکت کرده و خودش وضعیت گیاهان را بررسی کرده و علف هرز را خودش بیرون میکشید. بازار-مونا مشهدی رجبی: در بسیاری از مقالات در مورد چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا صحبتمی شود و تغییراتی که در این دوره ایجاد خواهد شد مورد بررسی قرار گرفته است. آنها از بین رفتن شمار زیادی از مزارع کوچک در کشورهای صنعتی را از پیامدهای این انقلاب کشاورزی می دانند و در مورد تبعات ان روی اقتصاد هشدار می دهند. ولی با گذشت زمان و تعریف شدن جایگاه انسان در صنعت کشاورزی، وضعیت تغییر کرد و هم اکنون عدم استقاده از ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات صنعتی در فرایند تولید امری غیر ممکن است. بالا بودن سود تسهیلات بانکی، اخذ وثیقههای سنگین از سوی بانک و کوتاه بودن زمان بازپرداخت است. کارشناسان معتقدند که کاشت نشاء با توجه به کوتاه تر شدن زمان بهره بری، کاهش نیروی کار حین انتقال بذرها به گلخانه، کاهش دور ریز بذرها در زمان ذخیره کردن و رشد آن ها، قابل تعیین بودن میزان مرغوبیت گیاه و امکان انتخاب گیاهان سالم و یک دست، کاهش آب مصرفی بسیار با صرفه تر از کشت بذر است.

در زمان برداشت نیز حسگرهای نصب شده روی ماشینهای کشاورزی میتوانند میزان باروری مناطق مختلف زمین و انواع مختلف گیاهان را تعیین کنند. معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای هوشمندسازی مشابه در صنعت کشاورزی، بر انجام هوشمندسازی با توجه به وجود ۱۰۰ هزار هکتار زمین مناسب پروژه تأکید کرد.در انتهای نشست، تفاهمنامه پروژه مبیفارم با حضور مدیرعامل مبیننت، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مبیننت، دبیرکل مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء و معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به امضا رسید. معروف است که چین برنده در جنگ قیمتهاست، آیا ایران میتواند با توجه به جو چینهراسی از این مزیت چشمپوشی کند؟

اگر با روش­های نوین کشاورزی انجام شود، حجم تولید محصولات تا سال 2050 بیش از 70 درصد نسبت به تولید در سال 2018 بیشتر می­شود که تاثیر زیادی در کاهش سطح گرسنگی در دنیا خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر سطح رطوبت خاک کاهش یابد، کشاورز می تواند سنسور هایی را برای شروع آبیاری مستقر کند. از سوی دیگر توانایی پیش بینی میزان خروجی، امکان برنامه ریزی برای توزیع بهتر محصول را فراهم می کند. مشاور وزیر اقتصاد با اعلام اینکه “هماکنون برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، 15 درصد کمکهزینه به نانوایان تعلق میگیرد”، تصریح کرد: رویکرد کلی در این فاز دو بخش دارد؛ کار کارشناسی از استانهای مختلف برای تعیین میزان افزایش هزینهها و پوشش آن انجام شده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان دررابطه با نرخ خرید گندم عنوان کرد: امسال دولت نرخ خوبی برای خرید گندم اعلام کردهاست که برابر با کیلویی 11500 تومان است و از این مقدار 10هزار تومان قیمت خرید گندم و هزار و 500تومان جایزه کشاورزی است که گندم خود را به دولت تحویل میدهد. انحصار در بازار محصولات کشاورزی موجب می شود تا قیمت گذاری دیگر تابع بازار و عرضه و تقاضا نباشد و انحصارگران فعال در بازار با تبانی با هم محصولات را قیمت گذاری و به مصرف کننده عرضه کنند.در این شرایط قیمت از سطح قیمت بازاری بالاتر خواهد بود.

طرفه اینکه خشکسالیها، بارندگیهای سنگین، سیل، اثر ریزگردها و زیادشدن حداکثر دما و تغییرات اقلیمی باعث کاهش عملکرد جهانی غلات نیز شده و در این فهرست باید پیامدهای خشکسالیهای گسترده را نیز اضافه کرد که باعث کاهش عرضه آب و غذا شده و دمای بالا که کاهش توانایی کشاورزان برای کار در فضای آزاد را موجب شده و افزایش هزینه واردات محصولات غذایی بهواسطه تحمیل انواع مالیاتها از سوی دولتها که تحریک تولید کشاورزی داخلی را در پی داشته است. بازار؛ گروه کشاورزی: با توجه به رشد چشمگیر جمعیت جهان، طبق اعلام سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، جهان نیاز به تولید ۷۰٪ غذای بیشتر در سال ۲۰۵۰، کوچک شدن زمین های کشاورزی و تخلیه منابع طبیعی محدود دارد.

انقلابی که ریشه در رسوخ تکنولوژی­های روز دنیا در صنعت کشاورزی وغذا دارد و به گفته رویترز می­تواند باعث شود تا سال 2050 میلادی دیگر هیچ گرسنه ­ای روی زمین باقی نماند. انواع مختلف روش های کشت هیدروپونیک به منظور کشت گیاهان متنوع وجود دارد .کشت هیدروپونیک در بستر آبیمتداول ترین نوع است که ریشه گیاه همواره در داخل آب قوطه ور است لذا گیاهانی باید برای این منظور انتخاب گردند که به حضور پیوسته در آب حساس نباشند.در روش کشت هیدروپونیک در هواریشه در هوا قرار دارند و آب به صورت مداوم بر روی ریشه اسپری می شود تا خشک نشود. سرمایهگذاران در صورت انتخاب صحیح نوع محصول، میتوانند ارزش افزودهای حتی بیش از صددرصدی را تجربه کنند چون در این نوع کشت متغیرهای طبیعی تا حد بسیار زیادی کنترل شدهاند و میتوان با مدیریت موارد را به نفع تولید هدایت کرد.

پژوهشگران IBM در برزیل نمونهی اولیهای با نام آگروپد ساختهاند که از هوش مصنوعی و یک برنامهی کاربردی موبایل برای تجزیهوتحلیل نمونههای خاک و آب استفاده میکند. پلتفرم IBM Pairs Geoscope هم از یادگیری ماشین برای تجزیهوتحلیل تصاویر ماهوارهای، دادههای آبوهوایی (که تا حدودی توسط Weather Company شرکت تابعهی IBM پشتیبانی میشود)، دادههای سرشماری، بهرهبرداری از زمین و دادههای مربوط به محل کسبوکار و پیشبینیهای پیرامون محصول استفاده میکند. این احتمال کاملا وجود دارد که هوش مصنوعی بتواند چنین افزایش بازدهی را برای صنعت کشاورزی فراهم کرده و به حل مشکل غذا در دهههای آینده کمک کند.از دیگر خدمات و راهکارهای پلتفرم واتسون میتوانیم به سرویسی با نام Watson Discovery for Salesforce اشاره کنیم؛ این سیستم بهدنبال دادن اطلاعات مرتبط به واسطههای خدمات مشتریان درمورد نیازهای مشتریان در زمانهای مشخص است.ابزاری هم درزمینهی منابع انسانی تعبیه شده است که سابقهی کارکنان با عملکرد بالا را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد.