هدف‌گذاری برای اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاریهدف‌گذاری برای اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری
تهران – مجله خبری کشاورزی – مشاور معاون وزیر در کشاورزی حفاظتی اعلام کرد: اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری برای تثبیت خاک و افزایش بهره‌وری آب پیش‌بینی شده است.منبع اخبار