اخبار

هدفگذاری برای افزایش ۷۰ هزار هکتاری سطح کشت قراردادی برنج

وی گفت: امسال در قالب کشت قراردادی برنج، بخشی از بذر، کود پایه و سموم مورد نیاز کشاورزان برای مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز تامین شده است.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی در همین حال خبر داد: امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای برنج در استان‌های شمالی کشوردر قالب کشت قراردادی زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.

رشد ۱۵ درصدی ضریب تبدیل برنج تجاری

ادیبی، افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تولید و تامین بخشی از ذخایر استراتژیک از محل تولید داخلی را از اهداف توسعه کشت قراردادی برنج برشمرد.

ادیبی با اشاره به افزایش ضریب تبدیل کل و برنج تجاری در سال جاری نسبت به سال گذشته، خاطرنشان‌کرد: میانگین ضریب تبدیل کل برنج امسال از حدود ۶۳ درصد به ۶۶ درصد رسیده است، ضمن آن‌که میانگین ضریب تبدیل برنج تجاری نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد نشان می‌دهد.منبع اخبار به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «شایگان ادیبی» افزود: هدف ما در سال آینده در حوزه کشت قراردادی برنج، جدی‌تر و با تولید بیشتر و افزایش ذخایر استراتژیک از محل تولید داخل است.

وی گفت: کشت قراردادی در استان‌های شمالی کشور با استقبال و همراهی برنجکاران روبه‌رو شده است.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی، برنامه کشت قراردادی برنج در سال جاری را ۴۵ هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ درصد هدف این برنامه محقق شده است، به‌طوری که تاکنون ۴۶ هزار هکتار کشت قراردادی برنج داشته‌ایم.