هدف کشت قراردادی گندم، خوداتکایی در تولید و حمایت از کشاورزان استهدف کشت قراردادی گندم، خوداتکایی در تولید و حمایت از کشاورزان است
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی، هدف از کشت قراردادی گندم را خوداتکایی در تولید و حمایت از کشاورزان برشمرد و گفت: کشاورزی قراردادی طرحی فرا سازمانی و فرا وزارتخانه‌ای است.منبع اخبار