اخبار

هزار کیلومتر جاده‌ بین مزارع گنبدکاووس مرمت و بهسازی شد


گنبدکاووس – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی گنبدکاووس گفت: هزار کیلومتر از جاده‌های بین مزارع این شهرستان مرزی طی چند سال اخیر بویژه در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم مرمت و بهسازی شد.

https://www.irna.ir/news/85150688/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

معرفی شغل مهندسی عمران (نیازمندیها، نقش و وظایف) معماری سه بعدی.