اخبار

هزینه ورودی برای تلفن های همراه بالای 600 دلار 15 درصد تعیین شده است.

هزینه ورودی برای تلفن های همراه بالای 600 دلار 15 درصد تعیین شده است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، ورودی برای تلفن همراه، ورودی تشریفات تجاری برای واردات تلفن همراه خارجی که قیمت آنها بیش از 600 دلار است 15 درصد و برای سایر رویه ها دو برابر 30 درصد تعیین شد.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران اخیراً بر اساس پیشنهاد قانونی معاون رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد که بند (6) ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند (1) ط) تبصره (7) ماده یک باید قانون بودجه سال 1402 هجری شمسی را پس از تصویب نامه صادره در بهمن ماه سال جاری اصلاح کند.

بر این اساس، ورودی برای تلفن همراه و ورودی رویه بازرگانی برای واردات تلفن همراه خارجی که قیمت آنها بیش از 600 دلار است 15 درصد و برای سایر رویه ها با نرخ دو برابر 30 درصد تعیین شد.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1402121309045/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF