هشدار برای مرگ جنگل‌های جنوب کرمانهشدار برای مرگ جنگل‌های جنوب کرمان
جیرفت- مجله خبری کشاورزی- سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان می گوید بررسی نقشه های ماهواره ای پوشش گیاهی این منطقه تا ۲۰ سال پیش نشان می دهد که باید به داد این گیاهان و درختان برسیم.منبع اخبار