اخبار

هشدار جهاد کشاورزی اردبیل؛ سیب زمینی‌کاران مراقب بیماری سفیدک دروغین باشند


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نسبت به شیوع گسترده بیماری قارچی سفیدک دروغین در مزارع سیب زمینی استان طی ۱۰ روز آینده هشدار داد و به کشاورزان و دست اندرکاران توصیه کرد در مبارزه با این بیماری جدیت و اهتمام لازم را داشته باشند.

https://www.irna.ir/news/85150526/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9