اخبار

هشدار سازمان بازرسی به وزارت جهادکشاورزی درباره هجوم آفات به جنگل‌های هیرکانی

انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوری اطلاعات و پایش به روز از تغییرات جمعیت آفات موجود در اکوسیستم جنگل‌های شمال کشور با انجام پایش آفات و بیماری‌های درختان جنگلی به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع در زمان شیوع برخی آفات مشابه و بروز خسارات جبران ناپذیر و زوال جنگل‌های هیرکانی که میراث طبیعی ثبت شده از جمله پیشنهادات سازمان بازرسی به وزیر جهادکشاورزی در این نامه بوده است.منبع اخبار

قائم مقام سازمان بازرسی در این نامه خواستار تهیه فوری دستورالعمل جامع مدیریت مبارزه با آفات نامبرده در مناطق جنگلی متناسب با بیولوژی آن‌ها با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور شده است.

در این نامه حسب اظهارات متخصصان مربوطه، دلایل عمده طغیان آفات یادشده از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات، تغییرات اقلیمی، تضعیف درختان، فقدان اطلاعات و عدم پایش به روز از تغییرات جمعیت این آفت و سایر آفات موجود در اکوسیستم جنگل‌های شمال کشور و محدودیت‌های مربوط به مبارزه شیمیایی در مناطق جنگلی و کمبود اعتبارات و امکانات عنوان شده است.

وی بر ضرورت همکاری سازمان برنامه و بودجه با وزارت جهاد کشاورزی با هدف تامین اعتبار به منظور تسریع در کنترل جمعیت آفات موردنظر و کاهش خسارت از طرق مقتضی تاکید کرده است.

به گزارش مجله خبری کشاورزی از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در اجرای بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به طغیان برخی آفات در جنگل‌های هیرکانی شمال کشور و ورود خسارت به درختان هشدار داد.