اخبار

هفت دستاورد پژوهشی بخش کشاورزی در البرز رونمایی شد


کرج -مجله خبری کشاورزی –  هفت دستاورد جدید پژوهشی و دانش بنیان بخش کشاورزی کشور روز سه شنبه در آیینی با حضور سه تن از معاونان” وزرای جهاد کشاورزی” و “علوم، تحقیقات و فناوری”در موسسه تحقیقات تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی واقع در کرج رونمایی شد.منبع اخبار