اخبار

همایش ملی شیمی دارویی در کرمان گشایش یافت


کرمان – مجله خبری کشاورزی – نخستین همایش ملی شیمی دارویی و فیتوشیمی امروز(سه شنبه) در مرکز همایش های دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان آغاز به کار کرد.

https://www.irna.ir/news/85153270/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA