همه اراضی کشاورزی کشور در دولت سیزدهم سنددار می‌شود


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – سرپرست معاونت حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: مقرر شده که در دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی سنددار شود و این برنامه را به جد دنبال خواهیم کرد.منبع اخبار