اخبار

همکاری‌های بین‌المللی زمینه‌ساز توسعه کشاورزی اردبیل می‌شود


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های کشاورزی اردبیل با استان چینگ های چین گفت: همکاری‌های بین‌المللی زمینه‌ساز توسعه کشاورزی اردبیل و نقش‌آفرینی جدی‌تر استان در ارتقای امنیت غذایی کشور خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85182161/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF