اخبار

همکاری‌های فنی کشاورزی بین ایران و ازبکستان تقویت می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- همکاری‌های فنی کشاورزی در طرح‌های آب و خاک برای مقابله با کم‌آبی بین ایران و ازبکستان تقویت و توسعه می‌یابد.

https://www.irna.ir/news/85159933/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF